آدرس :استان آذربایجانغربی_ارومیه_خیابان دانش یک_مابین خ طرزی و کوچه کلیسا_شماره 38/2

               تلفن :04412248444  فکس:04412231008   همراه :09144414838

web:www.urmialawyer.ir

kamran akramiafshar:barrister & legal adviser

adress:no2/38 ,between tarzi st,and chorche alley,danesh 1 st,orumiyeh,iran

tel:00984412248444  _    fax:00984412231008 _mob:00989144414838

 

  اطلاعات تماس